Regler och villkor

Kalles Drömfabrik

Så här går det till
Kalles drömfabrik – är en tävling där du kan vinna valfritt pris till ett värde av 10 000 kr. Köp en valfri KALLES produkt under kampanjperioden 7/8 – 8/10 2023. Beskriv din dröm i textfältet och registrera dina kontaktuppgifter för att delta i tävlingen.

Spara ditt kvitto på inköpt KALLES produkt under kampanjperioden. Om du vinner ska du kunna visa upp det. Kvittot behöver vara läsbart och med synligt datum. Det räcker att ha ett foto på ditt kvitto, om du är rädd för att riskera att bli av med papperskvittot under kampanjperioden. Varje vecka utses en ny vinnare. Du kan vara med och tävla under hela tävlingen.

Deltagande
Kampanjen pågår 7/8 – 8/10 2023 och är öppen för alla över 18 år som är bosatta i Sverige. Tävla senast 8/10 2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra kampanjperiod vid oförutsedda händelser.

Vinstinformation
Vinsten är ett presentkort på 10 000 kr till vald dröm.
Antal vinnare: 9 st.

Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller annat. Vid händelse av att en specifik vinst inte kan levereras så förbehålls rätten att ersätta vinsten med en alternativ vinst av motsvarande värde.

Ansvar
Orkla Sverige frånsäger sig allt ansvar vid eventuell incident som uppstått i samband med nyttjandet av vinsten. Detsamma gäller om vinnaren skulle bli sjuk eller av annat skäl inte kan nyttja sin vinst på utsatt datum.

Vinstskatt
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vid tävlingar där vinsten är värd mer än 0,03 prisbasbelopp avrundat till närmaste hundratal kronor behöver vinnaren betala vinstskatt. Ett prisbasbelopp används för att beräkna avgifter och förmåner. I den här tävlingen överstiger vinsten den skattefria gränsen på 1400 kronor och vinstskatt tillkommer. Vinstskatten betalas av vinnaren och redovisas i nästa års deklaration.

Vinstdragning & leverans
Det finns totalt 9 st vinnare där vinsten är ett valfritt pris till ett värde av 10 000 kr. Det dras en vinnare i veckan under kampanjperioden 7/8 – 8/10 2023. Man kan bara vinna en gång per person. Vår byrå Silverplus AB kommer kontakta vinnarna senast 16/10 2023 på den angivna mailadressen.

Skulle någon vinnare inte svara eller gå att nå inom 10 dagar efter första kontakt går vinsten till en annan drömmare. Detta beslut kan inte överklagas.

Vinsten i form av ett presentkort skickas till vinnarnas angivna mailadress/postadress inom 2 veckor efter första kontakt.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera tävlingsbidrag som innehåller diskriminerande, stötande eller oetiskt innehåll. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, tekniska fel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.

Sekretess & personuppgifter

Hantering av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar för att delta behandlas av Orkla som är personuppgiftsansvarig. Det betyder att Orkla ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder och delar uppgifterna med Silverplus för att administrera och skicka ut premier.

Publicering av vinnare i sociala medier
Vinnare kan komma att kontaktas för att dela sina upplevelser i våra sociala medie-kanaler. I samband med överenskommen publicering av material kommer personuppgifter som namn och efternamn att publiceras. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via detta formulär.

Sekretesspolicy
Din sekretess är viktig för oss. I vår sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som Orkla Foods Sverige AB samlar in från dig, hur vi interagerar med dig och hur vi använder samt lagrar dessa uppgifter. Ta del av vår sekretesspolicy här: 

Hur vi delar dina personuppgifter
Orkla delar personuppgifterna med Silverplus AB (för att administrera och skicka ut din vinst).

Tillgång till dina personuppgifter
Kontakta oss via detta formulär om du vill få tillgång till, få utlämnat, korrigera eller radera personuppgifter som vi har lagrat. Du kan också lämna klagomål, kräva begränsningar eller ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill klaga på vår hantering av personuppgifter.

 

 

Kaviar modul mobil 2
Desktop modul