Tävlingsvillkor

Tävlingen pågår t.o.m. 191027 och är öppen för alla över 18 år som är bosatta i Sverige.
Anställda eller anhöriga till anställda på Orkla Foods Sverige AB (OFS),
BombayWorks och Scandinavian Retail Center (SRC) får inte delta i tävlingen.

Vinstinfo

1:a pris: Presentkort värt 40 000 kr från Ticket.

Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. En jury bestående av representanter från OFS utser vinnaren. Vid bedömning av tävlingsbidragen värderas motiveringens kreativitet och originalitet. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnaren kontaktas via e-post senast 3 veckor efter kampanjperiodens slut. Vinnaren kan bli ombedda att uppvisa kvitto på en (1) Kalles Kampanjtub 300 g inköpt under tävlingsperioden (t.o.m.191027). Skulle någon vinnare inte gå att nå trots påminnelse, eller om korrekt kvitto inte kan uppvisas, utser juryn en annan vinnare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Hantering av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnat ovan behandlas av OFS som är personuppgiftsansvarig. Det betyder att OFS ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder och delar uppgifterna med SRC. Inga personuppgifter sparas efter avslutad kampanj, som längst fram till 191127.

Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som OFS samlar in från dig, hur vi interagerar med dig och hur vi använder dessa uppgifter. OFS använder insamlade data (namn, adress, e-post) för att ska kunna skicka ut resechecken om du vinner i tävlingen. Vi får informationen genom att du fyller i dina uppgifter på kampanjsajten.

Hur vi delar dina personuppgifter

OFS använder och delar uppgifterna med SRC.

Tillgång till dina personuppgifter

Vänligen kontakta privacy@orkla.no om du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du också rikta klagomål till Svenska Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten) om du vill framföra åsikter gällande vår behandling av personuppgifter.

Borttagning av personuppgifter

Vi tar bort dina personuppgifter efter att kampanjen är avslutad och presentkortet är utskickat. Vi sparar uppgifterna som längst t.o.m. 191127.

Hur vi förvarar personuppgifterna

Tjänster och produkter vi använder för att bearbeta och lagra dina personuppgifter finns inom EU. Det säkerställer att våra leverantörer också följer lagen om GDPR. Detaljerad redogörelse för: Kalles – Ta tuben till London. Tillgång: Orkla Foods Sverige AB och SRC