reklam från 1955 -Kalles

äldre reklam på Kalles från 1955