Kalles förvaras i aluminiumtub

Kalles ligger i aluminiumtub